Spoed?
Bel 050-5350262

Spoed Informatie

De onderstaande dierenartsen in Groningen werken voor een optimale dienstregeling samen in de Dienstenkring Groningen:
  • Dierenartsenpraktijk Ommelanden
  • Dierenziekenhuis Groningen
  • Dierenartsenpraktijk Beijum
  • Dierenkliniek Noorderplantsoen
  • Dierenkliniek Eikenlaan
  • Dierenartsenpraktijk Haren
  • De Kattenkliniek
  • Dierenartsenpraktijk Dallenga
  • Dierenartspraktijk Lewenborg
  • Diergeneeskundig centrum Paterswoldseweg

Elke dierenarts is wettelijk verplicht een eigen dienstregeling te organiseren. De bovenstaande dierenartsenpraktijken hebben samen geregeld, en daardoor kunnen wij optimale zorg leveren voor elkaars klanten.

Het is dan ook voor ons vaak niet mogelijk om ook nog cliënten van andere praktijken te helpen. In uitzonderingsgevallen kunnen wij u misschien wel helpen, maar rekent u dan wel op een toeslag, die u wellicht terug kunt vorderen bij uw eigen dierenarts.

Hierdoor kunnen wij uw huisdier 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voorzien van goede diergeneeskundige zorg.

Als uw huisdier in de dienst behandeld is, gaat er altijd een verslag van de behandeling naar uw eigen dierenarts.

Bij twijfel of er sprake is van een spoedgeval: altijd bellen!

Omdat de dierenarts in de dienst geen visites kan afleggen zult u met uw dier naar de praktijk moeten komen. Indien u geen vervoer heeft, kunt u bellen met de dierenambulance (050 – 5791900). De vervoerskosten betaalt u aan de ambulancemedewerkers.

Wanneer uw eigen dierenarts geen dienst heeft, is het handig om het vaccinatieboekje mee te nemen. Indien het dier medicijnen krijgt of wanneer u een patiëntendossier heeft, raden wij u aan deze mee te nemen.

De spoeddienst werkt op niet-reguliere openingstijden. Houdt er rekening mee dat de tarieven in de spoeddienst hoger liggen. Neem contant geld of uw pinpas mee.

Voor spoedgevallen is er 24 uur per dag, 7 dagen in de week een dierenarts bereikbaar!